Featured Image

Palkkion pääasiallisena perusteena on yksittäisen tehtävän suorittamisen vaatima kohtuullinen aika. Ensitapaamisessa selvitämme laskutusperusteet ja arvioimme tulevien toimien tarpeellisuutta ja laajuutta, kuten esimerkiksi kannattaako juttua viedä oikeuteen.

Alkuneuvottelu puhelimitse on aina maksuton.

Toimeksiannon vaatiman työn määrä, laatu, tehtävän vaikeusaste ja kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys otetaan huomioon palkkiota määritettäessä. Jos vastuu on tavallista tuntuvasti suurempi joko sen johdosta, että kysymyksessä on huomattava taloudellinen etuus tai koska asialla muutoin on erityinen merkitys päämiehelle, voivat nämä seikat korottaa palkkiota 50 %:lla.

Tehtävästä, joka on suoritettava säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, ulkomailla, erityisen vaikeissa olosuhteissa tai lakimiehestä riippumattomasta syystä erityisen kiireellisenä, voidaan palkkiota korottaa 50 %:lla.

Tehtävän vaatiman matkan aiheuttamasta ajanhukasta voidaan erikseen veloittaa. Palkkion lisäksi veloitetaan erikseen asiasta aiheutuneet suoranaiset kulut. Lisäksi voidaan veloittaa myös oman auton käyttämisestä aiheutuneet todelliset kulut, majoituskulut sekä kohtuullinen päiväraha.

Päämieheltä voidaan vaatia ennakkomaksu sekä palkkionsa sekä tehtävän aiheuttamien suoranaisten kulujen suoritukseksi.

Päämies saa aina laskun, missä mainitaan asiassa suoritetut toimenpiteet sekä asian aiheuttamat muut kulut.

Asiakkaan tulee itse vastata oikeudellisen avun kustannuksista. Jollei hänellä ole varaa itse hankkia tarvitsemaansa apua, se voidaan kattaa ainakin osittain valtion kustantaman oikeusavun tai asiakkaan oikeusturvavakuutuksen kautta. On hyvä pitää mielessä, että hävinnyt osapuoli yleensä maksaa myös vastapuolen kulut.

Katso myös Suomen asianajajaliiton palkkion määräämisperusteet (PDF).

  • Pohjoinen makasiinikatu 7 A
  • 00130 Helsinki
  • puh. (09) 424 744 22
  • jannika@enegren.fi