Jannika Enegren

Perustin toimiston, koska työskenneltyäni monta vuotta lainvalmistelutehtävissä halusin ryhtyä soveltamaan lakeja käytännössä ja toteuttamaan oikeudenmukaisuutta. Virkamiesvuosieni aikana jäin kaipaamaan henkilökohtaista kanssakäymistä erilaisten ihmisten kanssa.

Olen yli kahdenkymmenen vuoden ajan työskennellyt asianajotoimistoissa, käräjätuomarina ja vuosina 1994-2006 oikeusministeriössä säädösvalmistelutehtävissä. Työurani on antanut laajaa kokemusta hallinnon ja tuomioistuinlaitoksen hyvistä ja huonoista puolista. Tarkemmat tiedot (PDF).

Toiminnassani noudatan Suomen asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita. Auktorisoituna lakimiehenä (lupa nro 13/125) olen oikeudenkäyntitehtävissä oikeuskanslerin, valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen (laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista 715/2011).

  • Pohjoinen makasiinikatu 7 A
  • 00130 Helsinki
  • puh. (09) 424 744 22
  • jannika@enegren.fi