Jannika Enegren

Jag grundade byrå för att jag efter många år som lagberedare vid justitieministeriet ville övergå till att tillämpa lagarna i praktiken och se rättvisa skipas. Under åren som tjänsteman kom jag att sakna den personliga kontakten med olika slags människor.

Jag har över tjugo år jobbat på olika advokatbyråer, som tingsdomare och under åren 1994-2006 som lagberedare på justitieministeriet. Detta har gett mig en bred erfarenhet av förvaltningen och domstolsväsendet med sina för- och nackdelar. Närmare upplysningar (PDF).

I min verksamheten iakttar jag Finlands advokatförbunds regler om god advokatsed. Som auktoriserad jurist (tillstånd nr 13/125) övervakas jag i domstolsärenden av justitikanslern, övervakningsnämnden och rättegångsbiträdesnämnden (lagen om rättegångsbiträden 715/2011)

  • Pohjoinen makasiinikatu 7 A
  • 00130 Helsinki
  • puh. (09) 424 744 22
  • jannika@enegren.fi