Tjänster

Byrån sköter bland annat:

 • Familjerättsliga ärenden
  • – Äktenskapsförord och övriga avtal mellan makar
  • – Avtal mellan samboende
  • – Skilsmässor och avvittring
  • – Vårdnad om barn och umgängesfrågor
  • – Intressebevakning (förmyndarskap)
 • Arvsrättsliga ärenden
  • – Bouppteckningar
  • – Testamenten
  • – Boutredningar
  • – Arvskiften
 • Förmögenhetsrättsliga arrangemang
  • – Köpe- och gåvobrev
  • – Fastighets- och lägenhetsköp
  • – Hyres- och bostadsärenden
  • – Lagfarter
 • Bolagsrättsliga frågor
  • – Grundande av företag
  • – Ändring av bolagsform
  • – Avtal
 • Allmänna tvistemål
 • Konsumentärenden
 • Brottmål

Ta kontakt för mera information.

En första telefonkonsultation är alltid avgiftsfri.

 • Pohjoinen makasiinikatu 7 A
 • 00130 Helsinki
 • puh. (09) 424 744 22
 • jannika@enegren.fi